Vår historia börjar NU!

Vår historia börjar NU!

Ändamålet är bland annat att stärka och utveckla de nordiska folkens samverkan inom och utanför Norden. 70 % av den musik som sänds ska vara framförd av artister från de nordiska länderna eller ha producerats av nordiska producenter. Detta för att stödja den nordiska kulturen och utvecklingen av den.

Radio Norden följer samhällsdebatten lokalt i Sverige och i de övriga nordiska länderna. Vi kommer bland annat att sända nyheter och program som producerats lokalt, därigenom får vi kännedom vad som händer och vad det diskuteras om ute i stad och landsbygd i hela Norden.

Några ur gänget......

Här är några från gänget bakom, framför och på sidan om Radio Norden
BoBo
BoBo
Stationsansvarig, Tekniker
Ewa
Ewa
Ekonomi, Idé, Anslag
Mohammed
Mohammed
Arabiska Nyheter, Reporter
Stefan
Stefan
Grundare och Idespruta

Senaste nytt